Produkter og tjenester

Winorg Organisasjonsplattform

Winorg tilbyr en organisasjonsplattform spesielt utviklet for giver-, samfunns-, og medlemsdrevne organisasjoner, med fokus på å møte deres unike digitale behov både i dag og i fremtiden.

Plattformen er skybasert, fleksibel, og skreddersydd for nordiske organisasjoner, og støtter de som ønsker å optimalisere og utvide sin virksomhet med et allerede etablert medlems- eller givergrunnlag.

I kjernen av Winorgs tilbud ligger et CRM-system designet spesifikt for å håndtere behovene til medlems- og giverdrevne organisasjoner effektivt

Winorg Express

Et standardisert og skybasert organisasjonssystem som løser de viktigste prosessene i organisasjonen i dag og i fremtiden!

Winorg Total

Et komplett, fleksibelt og standardisert organisasjonssystem i skyen, kraftig og tilpasningsdyktig nok til å dekke alle organisasjoners behov i dag og i fremtiden!

Winorg Total Fagforening

Et komplett, fleksibelt og standardisert organisasjonssystem i skyen, kraftig og tilpasningsdyktig nok til å dekke alle fagforeningers behov i dag og i fremtiden!

 

Alle Winorg sine produkter kommer ferdig satt opp med komplette løsninger for betaling og kommunikasjon slik at dere kommer raskt i gang med å få inntekt og kommunisert med deres medlemmer, givere og andre støttespillere!

Alle våre løsninger sparer tid og gjør arbeidsdagen enklere ved høy grad av automatisering av organisasjonens arbeidsprosesser og tilgjengeliggjør informasjon på en forenklet måte slik at det er lett å se hvordan det går i HELE organisasjonen. Med omfattende selvbetjeningsmuligheter fremmer vi selvstendig oppgaveutførelse og skaper merverdi for hele organisasjonen.             

Winorg Flex er en innovativ løsning som tilbyr organisasjoner muligheten til å integrere Winorgs avanserte funksjoner som en del av et større økosystem. Dette produktet er ideelt for de som ønsker å bruke Winorg som et kjernesystem, samtidig som de opprettholder fleksibiliteten til å benytte andre verktøy og systemer. Ta kontakt for mere informasjon.

Det blir enklere med Winorg

Noen arbeidsprosesser som moderniseres og forenkles med Winorg

Betaling, Økonomi og Bank

Hele fakturerings- og innbetalingsprosessen er fullt ut automatisert i Winorg uansett hvilken løsning organisasjonen velger slik at dere får sikret inntekt fra dag 1.

Medlems- og giverreiser og kampanjer

Winorg Dialog er verktøyet for markedsautomatisering laget for og av nordiske medlems- og giverdrevne organisasjoner!

Analyse og innsikt

For å hjelpe de som ønsker å satse ekstra på å bli datadrevne har Winorg utarbeidet Winorg AIM (Analytiske Informasjonsmodell).

Medlemskap

Alt som har med og er relatert til medlemsskapet hos dere styres fra Winorg, og innmelding kan automatiseres eller håndteres med manuell godkjenning om det ønskes.

Giver og innsamling

For organisasjoner som driver med innsamling så er alt tilrettelagt for en komplett håndtering av gaver, faste givere, donasjoner og inntektsbringende kampanjer.

Landingssider og MinSide

Winorg CMS er en digital plattform som gir organisasjoner mulighet til å sette opp og selvbetjene ulike landings- og markedsføringssider på web. 

GDPR og Personvern

Som norsk leverandør til det nordiske markedet er Winorg opptatt av å verne om den nordiske modellen som setter personvern og samtykke høyt på agendaen.

Multikanal kommunikasjon

Alle våre løsninger kan settes opp med kanaler som er ferdige integrerte, komplette og klare til bruk slik at dere får kommunisert med deres medlemmer og givere fra dag 1!

Lokalavdelinger

For en distribuert organisasjon er det viktig at organisasjonssystemet håndterer det lokale engasjementet på en god måte ved å tilgjengeliggjøre informasjon og verktøy på en enkel måte.

Kurs og arrangement

Winorg Kurs & Arrangement er et komplett verktøy for administrasjon av store og små arrangementer og kurs. Verktøyet kan brukes sentralt og lokalt.

Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy, som kan gjøre at man mister oversikten, er fjernet.

Frivillighet

Winorg Frivillighet et komplett verktøy for organisasjoner som har frivillige og ønsker oversikt og kontroll over hele det frivillige engasjementet i organisasjonen.

Datakvalitet & ajourhold

Winorg Ajourhold er en automatisk tjeneste som sørger for at organisasjonens datakvalitet vedlikeholdes kontinuerlig.

Næringsliv og bedrifter

For organisasjoner som forholder seg til næringslivet enten det er i forbindelse med donasjoner eller annet samarbeid så er Winorg Næringsliv verktøyet for denne samhandlingen. 

Integrasjoner, API og partnere

Winorg sine løsninger leveres både med ferdige standardintegrasjoner og Winorg API (mulighet til å utveksle informasjon med andre IT-systemer).

Årsmøter

I Winorg finnes løsning for å følge opp gjennomføring av årsmøter, bekreftelse av verv og innlevering av årsmøteprotokoll.

Styrer og verv

I Winorg får dere en enkel oversikt over styrer/utvalg og verv for både bedrifter og organisasjonsledd, og mulighet for et selvbetjent vedlikehold. 

Verving

Verving er en god måte å rekruttere nye medlemmer på, og i Winorg håndteres hele prosessen.

Spesielt for fagforeninger

Vi har arbeidsprosesser som er modernisert og forenklet spesielt for fagforeninger

Verktøy for tillitsvalgte

Tillitsvalgte vil ha tilgang til samme system som resten av organisasjonen, men vil da kun få tilgang til informasjon om og handlinger med medlemmer i sitt eget organisasjonsledd.

Trekkhåndtering

Trekkhåndteringen i Winorg er direkte knyttet med Trekksentralen som er en felles og digital plattform for samhandling mellom arbeidsgivere og fagforeninger.

Sak og arkiv

I Winorg løses saksbehandling ved en tett integrasjon med Norges ledende leverandør av system for sak og arkiv- Invo. 

Forsikring Fagforening

Forsikringer er en av de mest ettertraktede medlemsfordelene for fagforeninger og må håndteres på en moderne og forenklet måte.

Fleksible, tilpasningsdyktige og standardiserte CRM-løsninger kun for organisasjoner, foreninger og forbund

Abonner på vårt nyhetsbrev