Trekkhåndtering

Winorg Trekksentral

- en felles og digital kommunikasjonsplattform for alle fagforeninger

Trekksentralen sikrer at dialog og oppfølging av sensitive data skjer innenfor trygge rammer og at selve trekkprosessen håndteres så digitalt og automatisk som mulig (All dialog mellom arbeidsgiver og organisasjon skjer via Trekksentralen)

Alle trekklister og trekkmeldinger publiseres i Trekksentralen, og arbeidsgiver får varsel når noe legges ut. Arbeidsgiver kan enten laste opp sine trekklister og få de automatisk validert og sammenlignet med det som ligger av informasjon hos organisasjonen, eller de kan se på lister.

Arbeidsgiver kan enkelt bytte mellom de ulike fagforeningene som bruker Trekksentralen uten å måtte logge inn på nytt. På denne måten vil vi gjøre det betydelig enklere for arbeidsgivere å registrere og bekrefte trekklister.

Tilgjengeliggjøring og visualisering av hele arbeidsprosessen moderniserer og forenkler hele løpet og vil sørge for mindre avvik og dermed raskere og totalt større inntekt for fagforeningen.

Alt er naturlig nok fullt ut integrert med Winorg Total Fagforening.

Abonner på vårt nyhetsbrev