Winorg Express

Winorg Express

- Standardisert organisasjonssystem for små og mellomstore organisasjoner

Winorg Express er skreddersydd for organisasjoner med et etablert medlems- eller givergrunnlag som ønsker å optimalisere og utvide sin virksomhet. Denne intuitive og brukervennlige løsningen gjør det enkelt å administrere medlemmer, givere, frivillige og lokallag. Med automatiske prosesser og ferdigkonfigurerte funksjoner sikrer vi en smidig implementering og minimerer behovet for opplæring og konsulentstøtte.

Løsningen tilbyr standardiserte verktøy for kritiske prosesser som medlems- og gaveadministrasjon, betalingshåndtering og rapportering. Winorg Express er klargjort med betalingsløsninger, reskontro og bankforbindelse, noe som moderniserer, forenkler og automatiserer prosessene fra starten.

Med en brukervennlig og enhetlig design fremmer Winorg Express samhandling på tvers av hele organisasjonen, fra sentralt nivå til lokalavdelinger og frivillige. Løsningen inkluderer også et sett med ferdige rapporter som vises i oversiktlige dashboards, samt snarveier til daglige oppgaver, noe som gjør det enkelt å handle basert på systeminformasjonen.

    

Her er mange valg tatt på forhånd av Winorgs eksperter for å kunne skalere raskt. CRM-et kan iverksettes på kort tid

Det blir enklere med Winorg Express

Noen arbeidsprosesser som moderniseres og forenkles med Winorg Express

Betaling, Økonomi og Bank

Hele fakturerings- og innbetalingsprosessen er fullt ut automatisert i Winorg uansett hvilken løsning organisasjonen velger slik at dere får sikret inntekt fra dag 1.

Medlemskap

Alt som har med og er relatert til medlemsskapet hos dere styres fra Winorg, og innmelding kan automatiseres eller håndteres med manuell godkjenning om det ønskes.

Giver og innsamling

For organisasjoner som driver med innsamling så er alt tilrettelagt for en komplett håndtering av gaver, faste givere, donasjoner og inntektsbringende kampanjer.

GDPR og Personvern

Som norsk leverandør til det nordiske markedet er Winorg opptatt av å verne om den nordiske modellen som setter personvern og samtykke høyt på agendaen.

Kurs og arrangement

Winorg Kurs & Arrangement er et komplett verktøy for administrasjon av store og små arrangementer og kurs. Verktøyet kan brukes sentralt og lokalt.

Datakvalitet & ajourhold

Winorg Ajourhold er en automatisk tjeneste som sørger for at organisasjonens datakvalitet vedlikeholdes kontinuerlig.

Multikanal kommunikasjon

Alle våre løsninger kan settes opp med kanaler som er ferdige integrerte, komplette og klare til bruk slik at dere får kommunisert med deres medlemmer og givere fra dag 1!

Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy, som kan gjøre at man mister oversikten, er fjernet.

Innmelding og gaver

Sider på web for innmelding og gaver settes opp ferdig integrert med Winorg Express.

Medlemsreisen må være profesjonell fra første stund og utover i medlemskapet rett og slett. Med Winorg Express har vi fått til dette.
- Boligmentoren

Ta et møte med oss om Winorg Express

Abonner på vårt nyhetsbrev