Winorg Total Fagforening

Winorg Total Fagforening

- en standardisert bransjeløsning utviklet spesielt for fagforeninger

Denne løsningen vil fungere som en felles CRM plattform som vil dekke fagforeninger sine behov innenfor områder som automatisering av medlemsreisen, trekk/ kontingent håndtering, datakvalitet, forsikringer og andre medlemsfordeler, tariff/lønn, ansattforhold og tillitsvalgthåndtering.

Systemet kommer ferdig satt opp med flere standardisert og automatiserte løsninger for flere av de viktigste prosessene i en fagforening, men legger samtidig godt til rette for tilpasninger og integrasjonsmuligheter utover dette der det er hensiktsmessig. Dette betegner vi i Winorg som fleksibilitet som standard.

Typiske ferdige standard integrasjoner for en fagforening vil være med bank og betaling, økonomisystemer, analyseverktøy, saksbehandling, forsikring, kommunikasjonskanaler og websider.

Sentralt i Løsningen er et forenklet og brukervennlig webbasert grensesnitt som gjør det mulig for ansatte og tillitsvalgte å få tilgang til data om de medlemmene og evt. tillitsvalgte de har ansvar for, å oppdatere informasjon om disse, og å kunne kommunisere med sine kontakter med få klikk.

Den viktigste inntektskilden for de fleste fagforbund kommer via lønnstrekk og et medlemssystem for fagforeninger er nødt til å forholde seg til denne inntektskilden på en god og moderne måte. Alle våre fagforeninger benytter seg av lønnstrekk, og vi har fleksible og effektive løsninger på dette området som ivaretar krav til GDPR.

For å digitalisere, forenkle og modernisere trekkhåndteringen benytter vi Trekksentralen, en felles kommunikasjonsplattform for alle fagforeninger, for å sikre at dialog og oppfølging av sensitive data skjer innenfor trygge rammer og at selve trekkprosessen håndteres så digitalt og automatisk som mulig.

Det blir enklere med Winorg Total Fagforening

Noen arbeidsprosesser som moderniseres og forenkles med Winorg Total Fagforening

Verktøy for tillitsvalgte

Tillitsvalgte vil ha tilgang til samme system som resten av organisasjonen, men vil da kun få tilgang til informasjon om og handlinger med medlemmer i sitt eget organisasjonsledd.

Trekkhåndtering

Trekkhåndteringen i Winorg er direkte knyttet med Trekksentralen som er en felles og digital plattform for samhandling mellom arbeidsgivere og fagforeninger.

Analyse og innsikt for fagforeninger

Winorg levere allerede i dag mye innsikt til norske fagforeninger. En innsikt som er viktig for å kunne ta faktabaserte beslutninger, 

Markedsautomatisering

Winorg Dialog er verktøyet for markedsautomatisering laget for og av nordiske forbund, foreninger og andre organisasjoner.

Integrasjoner, API og partnere

Winorg sine løsninger leveres både med ferdige standardintegrasjoner og Winorg API (mulighet til å utveksle informasjon med andre IT-systemer).

GDPR og Personvern

Som norsk leverandør til det nordiske markedet er Winorg opptatt av å verne om den nordiske modellen som setter personvern og samtykke høyt på agendaen.

CMS for fagforeninger

Winorg CMS er en digital plattform som gir fagforeninger mulighet til å sette opp og selvbetjene ulike sider på web som innmelding og Minside for medlemmer.

Styrer og verv

I Winorg får dere en enkel oversikt over styrer/utvalg og verv for både bedrifter og organisasjonsledd, og mulighet for et selvbetjent vedlikehold. 

Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy, som kan gjøre at man mister oversikten, er fjernet.

Datakvalitet & ajourhold

Winorg Ajourhold er en automatisk tjeneste som sørger for at organisasjonens datakvalitet vedlikeholdes kontinuerlig.

Kurs og arrangement for fagforeninger

Winorg Kurs & Arrangement er et komplett verktøy for administrasjon av store og små arrangementer og kurs. Verktøyet kan brukes sentralt og lokalt i en fagforening.

Forsikring Fagforening

Forsikringer er en av de mest ettertraktede medlemsfordelene for fagforeninger og må håndteres på en moderne og forenklet måte.

Multikanal kommunikasjon

Alle våre løsninger kan settes opp med kanaler som er ferdige integrerte, komplette og klare til bruk slik at dere får kommunisert med deres medlemmer og tillitsvalgte fra dag 1!

Betaling, Økonomi og Bank

Hele fakturerings- og innbetalingsprosessen er fullt ut automatisert i Winorg uansett hvilken løsning organisasjonen velger slik at dere får sikret inntekt fra dag 1.

Rådgivning

Winorg yter rådgivning innenfor bl.a. medlemsløp, effektivisering og automatisering, informasjons- og arbeidsflyt, prosesser og annet som kan bidra til uttak av synergier.

Medlemskap

Alt som har med og er relatert til medlemsskapet hos dere styres fra Winorg, og innmelding kan automatiseres eller håndteres med manuell godkjenning om det ønskes.

Årsmøter

I Winorg finnes løsning for å følge opp gjennomføring av årsmøter, bekreftelse av verv og innlevering av årsmøteprotokoll.

Verving

Verving er en god måte å rekruttere nye medlemmer på, og i Winorg håndteres hele prosessen.

Sak og arkiv

I Winorg løses saksbehandling ved en tett integrasjon med Norges ledende leverandør av system for sak og arkiv- Invo. 

Andre funksjonsområder Fagforening

  • Streik og lønnsforhandlinger
  • Stipend
  • Lønn og Tariff
  • Kompetanse og utdanning
  • Ansettelsesforhold og arbeidsgivere
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Kontingentrefusjon
  • Egne standardrapporter for fagforeninger
  • Arbeidsplasser og klubber

Ta et møte med oss om Winorg Total Fagforening

Betraktelig bedre medlemsoppfølging, noe jeg tror vil føre til vekst og at vi tetter igjen sekken i bunn!
- Delta (et YS forbund)
Abonner på vårt nyhetsbrev