Årsmøter

Årsmøteprotokoll

I Winorg finnes løsning for å følge opp gjennomføring av årsmøter, bekreftelse av verv og innlevering av årsmøteprotokoll.

Her kan man på overordnet nivå få full oversikt over hvem som har levert, hvem som er i prosess og hvem som ikke er i gang med årsmøteregistreringen. Løsningen inkluderer automatisk påminnelse til de som ikke leverer og integrert kommunikasjons- og oppfølgingsvalg.

Abonner på vårt nyhetsbrev