Landingssider og MinSide

WEB, MinSide og landingssider

Winorg CMS er en digital plattform som gir organisasjoner mulighet til å sette opp og selvbetjene ulike landings- og markedsføringssider på web.

Dette kan være sider for innmelding, gi gave, bli fast giver eller ulike kampanjer eller MinSide for medlemmer, givere eller frivillige.

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total, Winorg Express og Winorg Total Fagforening og betalingsløsninger.

MinSide

For medlemmer og givere tilbyr Winorg en egen «MinSide». Den leveres som en standardisert løsning med et sett ferdig integrerte moduler med tilpasningsmuligheter.

Medlemmer og givere kan logge inn enkelt, enten via kundens egne innloggede sider (om de har det) eller ved bruk av Vipps-innlogging eller mobilnummer og tilsendt kode. Terskelen for å logge inn skal være lav for å få flest mulig inn på sidene.

Personene får tilgang til egne opplysninger og samtykker/reservasjoner og har mulighet til å endre på disse iht GDPR-reglene. I tillegg får personen en 360 graders oversikt over alle relasjoner til organisasjonen, alt fra hvilke verv man har, hvilke medlemskap, fakturalogg og mulighet til å betale. Skattekvittering kan legges ut her når den er klar og for de som er frivillige så får man oversikt over tilgjengelige vakter man kan bidra på her.

Winorg har designet Min side med intensjon om at det skal være en aktiv kommunikasjonskanal med medlemmer og givere. Adresseoppdateringer kan gjøres her, men er på ingen måte en fremtredende og viktig oppgave siden dette kan løses via andre automatiserte rutiner (se Winorg ajourhold).

Dersom en som er medlem, men ikke fast giver logger inn på Min Side vil det ligge mulighet til å bli fast giver og betale bare ved hjelp av et par tastetrykk. Det samme gjelder for de som er faste givere, men ikke medlem 

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total, Winorg Express og Winorg Total Fagforening og betalingsløsninger.

Landingssider

I Winorg CMS kan det settes opp et uendelig antall markedsføringssider/ landingssider. Dette kan være ulike sider for en kampanje som varer en begrenset periode eller mere statiske sider som innmelding eller bli fast giver.

Ferdig integrert med medlems- og giverbasen slik at all informasjon opprettes automatisk i Winorg Express, Winorg Total eller Winorg Total Fagforening.

I tillegg muliggjøres et helautomatisk innmeldings- og gaveløp da sidene er ferdig integrert mot betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler. 

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total, Winorg Express og Winorg Total Fagforening og betalingsløsninger.

Abonner på vårt nyhetsbrev