Analyse og innsikt

Winorg AIM

Winorg verdsetter viktigheten av å være en datadrevet organisasjon. Vi tror sterkt på at organisasjoner kan høste betydelige fordeler ved å utnytte egne data for å oppnå dypere innsikt og ta mer informerte beslutninger. For å støtte organisasjoner som ønsker å ta det ekstra steget mot datadrevne operasjoner, har vi utviklet Winorg Analytiske Informasjonsmodell (AIM).

Denne skybaserte tjenesten gjør informasjon fra utvalgte informasjonsområder tilgjengelig for analytikere og avanserte brukere gjennom bruk av Microsoft Power BI. Eksempler på informasjonsområder kan være medlemmer, givere, tillitsvalgte, økonomi/reskontro, etc. I tillegg til at man får tilgang til nødvendige data får man også med dashboards som man enten selv eller med hjelp fra Winorg kan tilpasse egne ønsker og behov.

Dashboardene er utviklet basert på erfaring fra tilsvarende organisasjoner og inneholder mye bransjekunnskap som gjør at man får et bedre utgangspunkt. AIM senker terskelen for å analysere organisasjonens data og gjør at man kommer raskere og rimeligere i gang.

AIM er også Winorgs plattform for å kunne tilby prediktive modeller basert på maskinlæring og kunstig intelligens (KI/AI) Eksempler på slike som Winorg har utviklet i samarbeid med organisasjoner er churn-prediksjon, anbefaling av hvilket medlemsgode/forsikring en skal markedsføre til forskjellige medlemmer.

Alt fullt ut integrert med Winorg Total, Winorg Express og Winorg Total Fagforening.

Eksempler

  • Churn predikasjon (hvem står i fare for å melde seg ut)
  • Medlemsfordeler (anbefaling av hvilket medlemsgode en skal markedsføre til forskjellige medlemmer).
Informasjonsområder
  • Medlemmer
  • Givere
  • Kampanjer
  • Tillitsvalgte
  • Økonomi/ reskontro
Abonner på vårt nyhetsbrev