For oss med interesse for organisasjoner

Gode opplevelser kan ikke deles for ofte

Administrerende Direktør Håvard Ellefsen i Winorg takket gledelig ja da han fikk muligheten til å ta turen innom Winorg kunden Fontenehus sine lokaler på Oslo øst.

"Det mest inspirerende i Winorg er å oppleve alt det positive organisasjonene som bruker systemet vårt gjør. I dag var det spesielt inspirerende takket være er besøk på Fontenehus Oslo Øst.

"Kontrasten fra et nesten korona-tomt Winorg kontor, til livet på Fontenehuset forsterket inntrykket ekstra.

Medlemmet som viste oss rundt ga en imponerende introduksjon til huset, metodikken de arbeider etter og egentlig de aller mest fundamentale prinsippene for å lede andre og være gode medmennesker. Prinsipper som fort kan glippe i en travel og veldig annerledes hverdag.

Fontenehusene finnes over store deler av landet, og arbeider med å hjelpe mennesker med psykisk sykdom ut av isolasjon og tilbake til arbeids- og samfunnslivet. De legger vekt på arbeid og relasjoner for å lage et fellesskap hvor man jobber sammen om å drifte husene. Resultatet er færre innleggelser og bedre psykisk helse.

Bruken av Winorg en del av arbeidsoppgavene på huset. Dette stiller spesielle krav til brukervennlighet og hvor lett systemet er å ta i bruk. Vi har mye å lære av dere på mange plan, og håper å få komme tilbake flere ganger for å se hvordan dere bruker systemet og oppleve den gode energien på huset"

Om Fontenehus Norge

Fontenehuset er et unikt tilbud til mennesker med en psykisk sykdomshistorie og  er et arbeidsfellesskap som gir håp og mulighet for vekst.

Fontenehusene drives etter en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell som har blitt utviklet gjennom mer enn 70 år. Modellen legger vekt på arbeid og relasjoner. Vi har tro på at det å være del av et fellesskap hvor man jobber sammen er rehabiliterende for mennesker med psykisk sykdom. Vi erfarer at våre medlemmer kommer ut av isolasjon og tar del i arbeids- og samfunnslivet. Fontenehusene bidrar til færre innleggelser og bedre psykisk helse. Vi tilbyr et fellesskap hvor man kan kjenne tilhørighet og få styrket sin selvfølelse gjennom å ta del i arbeidet med å drifte Fontenehuset. Alle trenger å kjenne at det er behov for en i samfunnet. På Fontenehuset har vi behov for hver enkelt, og arbeidet vi gjør sammen er en kilde til å oppleve utvikling og mestring.

Psykisk sykdom rammer ofte mange deler av livet på en gang. På Fontenehuset kan man derfor få støtte til å komme tilbake til jobb eller studier, finne en bolig, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer.

Abonner på vårt nyhetsbrev