Aktuelt fra Winorg

Skatterevisorenes Forening signerer med Winorg

UNIO forbundet Skatterevisorenes Forening har i dag valgt Winorg som partner og Winorg Express som ny medlemssløsning.

Oppdatering- foreningen er nå i drift og i gang med Winorg Express :-)

Winorg gleder seg over at nok et forbund ønsker å benytte seg av Winorg Express for å øke engasjementet hos de ansatte og tillitsvalgte.

Skatterevisorenes Forening vil nå (naturlig nok i skyen og på web) bl.a benytte seg av Winorg for samhandling med medlemmer og tillitsvalgte , administrering av kurs og arrangement og forsikringshåndtering ved Winorg standard toveis integrasjon med Söderberg & Partners.

Oppdatering- foreningen er nå i drift og i gang med Winorg Express :-)

Winorg forsikring Söderberg & Partners

Forsikringer opprettes i Winorg ved medlemsstart – og overføres til Söderberg & Partners. Forsikringer kan avsluttes eller det kan registreres reservasjon både i Winorg og hos Söderberg & Partners. Informasjon synkroniseres automatisk til den andre part.

Dette vil minimere risiko for feil, øke datakvaliteten og effektivisere arbeidsprosessene rundt forsikring.

Distribuert organisasjon – Foreningstruktur, tillitsvalgte og lokalavdelinger

Dette gir lokalavdelinger og tillitsvalgte tilgang til alle personer tilknyttet egen avdeling/forening og alle i underliggende struktur med standard nøkkeltall med datainnhold som bare gjelder eget foreningsnivå og underliggende struktur.

Videre muligheter til registrering av styrer og verv og dialog i ulike kanaler til personer i egen forening/avdeling hvor all kommunikasjon logges som dialog i egen avdeling.

Winorg har kunder som har redusert sitt frafall av medlemmer med 50% ved å gjøre dette grepet. Med riktige verktøy og data blir det lettere å se hvem som er medlemmer, finne ut hvilke medlemmer som trenger spesiell oppfølging og å verve nye medlemmer.

Om Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forening er den største revisororganisasjonen i Skatteetaten. De organiserer landets spisskompetanse innenfor revisjon, kontroll og vurdering av næringslivets disposisjoner på områdene skatt, merverdiavgift og særavgifter, på statens vegne.

Foreningen arbeider for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. Hovedfokuset deres går på faglig utvikling og oppdatering, at det føres en forsvarlig personalpolitikk innad i Skatteetaten, og at medlemmene har en fornuftig og konkurransedyktig lønnsutvikling.

les mer om Skatterevisorenes Forening her

Abonner på vårt nyhetsbrev