Aktuelt fra Winorg

Reduser tid- og ressursbruk på økonomiske prosesser

En av nøkkelfaktorene for å drive en sunn organisasjon med tanke på riktig bruk av tid og ressurser, er å ha de riktige teknologiske løsningene på plass.

På det økonomiske feltet har vi i Winorg spesialisert oss på å lage de mest brukervennlige og minst ressurskrevende løsningene i dagens marked

Erfaringsmessig vet vi i Winorg at håndtering av medlemmer og givere kan by på en del utfordringer. Spesielt med tanke fakturering, innbetalinger og ikke minst purringer. Dårlige rutiner her resulterer ofte i dårlige opplevelser for medlemmer, givere og ansatte. Vi får stadig gode tilbakemeldinger på løsningene våre i forhold til digitaliserte og automatiserte prosesser, som f.eks.:

Automatisk fakturering og betalingshåndtering

Lage og sende fakturaer/krav

Innlesing av bankfiler

Purringer og påminnelser

Overføring til økonomisystem

Oppfølging av avvik

De som trenger manuell håndtering, kommer på egen feilliste

Ved å automatisere disse prosessene vil man spare seg for en stor mengde tid og ressurser, som man heller kan bruke på å løfte organisasjonen opp og frem. En mer automatisert medlems- og giverreise vil sørge for bedre opplevelser for deres medlemmer og givere.

Hvis dere skulle ønske mer informasjon om Winorgs tjenester, ta kontakt med din rådgiver for en gjennomgang av potensiale i din organisasjon. Eller send en e-post til post@winorg.no.

 

Digitale og fremtidsrettede løsninger for automatisering i Winorg

Vi i Winorg er lidenskapelig opptatt av å forenkle arbeidet hos organisasjonene vi jobber med, slik at eksisterende, og nye medlemmer, fortsatt vil støtte og bidra til organisasjoner over hele landet.

Winorgs hovedfokus er å være fremtidsrettet og alltid tilgjengeliggjøre ny teknologi, slik at organisasjonene vi jobber med kan få mer tid til å gjøre det de brenner for.

Dette innebærer alt fra helautomatiserte digitale systemer, til enkle og brukervennlige betalingsløsninger. Synergien av dette er bedre kvalitet på oppgavene som gjøres hos dere som kunde og Winorg kan benytte mindre tid på support og mer tid på produktutvikling og rådgivning som kommer alle våre kunder til gode.

Winorgs løsninger hjelper dere med økt begeistring blant ansatte og frivillige og større engasjement hos medlemmer og givere 

Abonner på vårt nyhetsbrev