Aktuelt fra Winorg

2020- året verden endret seg

Det er ikke ofte så mange har måtte endre så mye på så kort tid som vi måtte i 2020. Mye kan sies om savn, kjedsomhet, usikkerhet og tap i tiden etter at hverdagen vår ble snudd på hodet av korona. Det er mange som har hatt det vondt og mistet mye i året som har gått.

Samtidig har 2020 vist hvor raskt det er mulig å endre seg, og hvor tilpasningsdyktige vi er når vi må.  På mange områder har det skjedd mye bra i dette spesielle året.

For mange av våre kunder har 2020 blitt et bra år. Mange innsamlingsorganisasjoner har opplevd en økende givervilje. Fagforeninger har opplevd en tilstrømning av medlemmer som forstår hvor viktig det er å være organisert i usikre tider. Medlemskap i og støtte til pasientorganisasjoner har ikke blitt mindre viktig, og også veldig mange andre av våre kunder har opplevd at de har klart å nå ut til nye givere eller medlemmer.

De digitale kanalene har blitt viktigere, og i mange tilfeller har det at man ble tvunget til å flytte fokus bort fra fysiske arenaer for rekruttering og over i de digitale gitt gode resultater.

Når det går godt med kundene går det også godt med Winorg. Som alle andre var også vi svært usikre på fremtiden i mars og april, men vi kan nå se tilbake på det beste året i Winorgs historie.

Nye organisasjoner har tatt i bruk Winorg, og gamle gode kunder har tatt i bruk nye løsninger eller tatt steget over i skyen. På rådgivningssiden har det også vært mye som har skjedd. Vi har hjulpet kunder med prosessanalyser og prosessforbedring, med å øke bruken av løsningene, med å samle og analysere data, med å automatisere prosesser, med å samle inn mer penger, med å kommunisere bedre på tvers av kanaler etc.

Arbeidsmengden har vært stor, og skulle vi gjort noe annerledes i 2020 måtte det vært at vi tok en større sjanse og ansatte flere nye medarbeidere tidligere. Vi skulle gjerne hjulpet enda flere, enda raskere, og nå er vi i gang med den oppbemanningen vi burde gjort for flere måneder siden. Nye rådgivere er ansatt, og vi øker nå også kapasiteten på utvikling.

Takk til alle kunder og samarbeidspartnere for at vi tross alt fikk til mye bra sammen i 2020. Vi gleder oss til å ta fatt på 2021, og håper verden sakte, men sikkert returnerer til en ny normal hvor vi passer på å ta med oss det beste av endringer og erfaringer vi gjorde i året som snart har gått.

God jul og godt nytt år

Håvard Ellefsen

Administrerende Direktør Winorg AS

 

PS. I stedet for julegave til kunder har vi i år valgt å gi et tilsvarende beløp til Frelsesarmeens Julegryte. De tradisjonelle julegrytene må som så mye annet digitaliseres i år, og vi er glade for å kunne være med på dette. Dessverre har arbeidet Frelsesarmeen gjør for barnefamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister, ensomme eldre og mennesker med rusproblemer blitt enda viktigere enn noen gang. Vi oppfordrer alle til å støtte Frelsesarmeen eller en av alle de andre organisasjonene vi har gleden av å arbeide med som bidrar til å hjelpe medmennesker gjennom denne spesielt krevende tiden. https://frelsesarmeen.no/aktuelt/julegryta

Abonner på vårt nyhetsbrev