Aktuelt fra Winorg

2021 så langt- Winorg investerer i utvikling

Organisasjoner trenger gode digitale løsninger laget akkurat for deres behov,  og nye kunder og stadig økende oppdragsmengde bekrefter dette behovet.

Halvannet år med pandemi har heller ikke lagt noen demper på behovet for å digitalisere og fornye arbeidsmåtene i organisasjonene.

Winorg har i løpet av 1. halvår økt investeringene i produktutvikling, og arbeider med å utvide kapasiteten på utvikling og rådgivning for å dekke den økte etterspørselen.

Samtidig som flere nye kunder har tatt Winorgs løsninger i bruk har det blitt gjort en rekke oppdateringer av hovedproduktene som utvidere funksjonaliteten og forenkler eller automatiserer bruken. For skyløsningene Winorg Total og Express har et hovedfokus vært på ny og langt mer brukervennlig funksjonalitet for økonomifunksjonen. Knyttet til «bransjeløsningen» Winorg Total Fagforening betyr dette også en vesentlig fornyelse av funksjonalitet for trekkhåndtering som sammen med Trekksentralen bidrar til vesentlig forenkling og effektivisering.

Et nytt produkt for å følge opp og administrere frivillige har blitt utviklet sammen med vår partner Mobilise og en av landets største pasientorganisasjoner. Det er veldig positivt at organisasjonene får bedre verktøy for å følge opp denne verdifulle ressursen, og ikke minst at de endelig blir i stand til å se informasjon om frivillige som en del av det totale bildet av kontaktene i CRM og bruke CRM for å ivareta også de frivillige. Nok en stor landsdekkende organisasjon planlegger å ta denne løsningen i bruk i løpet av høsten, noe vi gleder oss veldig til å få være en del av.

Interessen for å analysere organisasjonens data er også økende, og de mest aktive organisasjonene begynner å bli ganske avanserte. Det var veldig moro å være en del av presentasjonen Frelsesarmeen Norge holdt i regi av Innsamlingsrådet hvor de presenterte suksesshistorien fra fjorårets julegrytekampanje, og den rollen analyse av giverdata hadde spilt i arbeidet som ga en nesten 50% inntektsøkning.

Winorg satser videre fremover og fortsetter å investere. Et viktig ledd i dette er å rekruttere flere dyktige kolleger som ønsker å arbeide for å skape fremtidens digitale organisasjonssystemer. Vi har en rekke rekrutteringsprosesser på gang nå, så dersom du kjenner noen som burde bli en del av Winorg så ikke nøl med å be de ta kontakt.  

Se våre ledige stillinger her

Kunderådgiver/brukerstøtte

Seniorrådgiver CRM i organisasjoner

Tech-lead/seniorutvikler

Database/full-stack utvikler

Abonner på vårt nyhetsbrev