Aktuelt fra Winorg

Winorg Dialog i drift

Vi har nå gjennomført den første offisielle utsendelsen i vårt nye verktøy for markedsautomatisering- Winorg Dialog

Den aller første utsendelsen fra Winorg Dialog ble gjort av fagforeningen Delta (en arbeidstakerorganisasjon i YS) og resulterte i 31% respons, noe Delta er godt fornøyde med

Det å gå fra å sende SMS og e-post til studentene, med manuelle tilbakemeldinger og lav respons, til et helautomatisert og digitalisert løp med høy responsprosent har vært en spennende og morsom reise. Dette gir oss store forhåpninger til alt vi kan bruke Winorg Dialog til fremover

Anne Marit Rud i Delta

Utsendelsen ble sendt til studenter for å få de til å avklare status etter angitt eksamen. Vi brukte kommunikasjonsløsningen Link Conversations som kanal og alle oppdateringer skjedde via landingssider hvor all respons førte til automatisk oppdatering i Winorg

Se vår presentasjon av Winorg Dialog og andre muligheter

Om Winorg Dialog

Winorg Dialog er Nordiske organisasjoner sitt verktøy for markedsautomatisering.

Verktøyet er laget etter å ha studert hvorfor organisasjoner vanligvis mislykkes med å ta i bruk standard markedsautomatiserings/kampanjeverktøy. Slike verktøy blir ofte for komplekse for vanlige organisasjonsbrukere, er dårlig integrert med øvrige systemer, støtter organisasjonenes prosesser dårlig og får sjelden den utbredelsen man ønsker.

Winorg Dialog er designet fra grunnen av for å dekke behovene i organisasjonene hvor involvering og brukertesting av reelle sluttbrukere fra ulike deler av organisasjonene som samarbeider om utviklingen har vært viktig underveis.

I Winorg Dialog opprettes en kundereise/kampanje med noen få og enkle steg, hvor definering av målgruppen, tekster og flyten er vesentlige deler.

Opprettelse av hendelsene er visuelle og intuitive slik at hele organisasjonen kan bruke verktøyet til sine utsendelser og oppfølginger.

Om Delta- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den klart største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Deres medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Medlemmene sine oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. 

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Abonner på vårt nyhetsbrev