Aktuelt fra Winorg

Finans Norge blir Winorg kunde

Finans Norge har signert med Winorg og vil få levert Winorg Express som ny løsning for sitt CRM arbeide.

Det er godt å se at Norge ikke har stoppet helt opp og at organisasjoner fortsetter med å modernisere seg selv i uvante tider.

Oppdatert: Finans Norge er nå drift med Winorg Express

Nøkkelord her er skyen, brukervennlighet, god strukturering av et komplekst og omfattende styrer/utvalg, gode muligheter for filtrering og segmentering, rapportering og mer effektiv kommunikasjon og samhandling med medlemmer og andre samfunnsaktører.

Winorg ser virkelig frem imot samarbeidet

Oppdatert: Finans Norge er nå drift med Winorg Express

Om Finans Norge

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

De fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Deres mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

Finans Norge er en medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Les mer her om hvorfor deres organisasjon bør bli medlem her :

https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/medlemskap-i-finans-norge/

Abonner på vårt nyhetsbrev