Aktuelt fra Winorg

Fagforening reduserte frafallet med 50% med enkle grep

Kampen om medlemmene er hard. Det er ikke lett for norske organisasjoner å bli hørt i en støyende digital hverdag. Det er da det gjelder å ta frem organisasjonenes unike hemmelige våpen: De lokale tillitsvalgte!

Dette er virkelige personer som kan nå ut i fysiske kanaler hvor de rene digitale aktørene ikke er, og møte folk i deres virkelige verden - og det hjelper veldig å gi de tillitsvalgte tilgang til brukervennlige verktøy.

Ikke lenge etter at en norsk fagforening tok i bruk Winorgs tillitsvalgtverktøy kunne man se effekten på medlemstallet. Takket være at de tillitsvalgte ble i stand til raskere å gi personlig oppfølging til medlemmer ute på arbeidsplassene så sank frafallet til det halve.

Lokale tillitsvalgte er ofte de viktigste når det gjelder å rekruttere og beholde medlemmer. Dessverre har de ofte hatt alt for dårlige digitale verktøy til jobben. Funksjonalitet, brukervennlighet og tilgjengelighet har vært for dårlig, og heller vært med på å redusere engasjementet enn å øke det.

Med riktige verktøy blir det lettere å se hvem som er medlemmer, finne ut hvilke medlemmer som trenger spesiell oppfølging og å verve nye medlemmer. Personlig oppfølging av en lokal tillitsvalgt viser seg gang på gang å være et effektivt virkemiddel for å vinne kampen om oppmerksomheten.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev