Aktuelt fra Winorg

Akademikerforbundet signert med Winorg

Akademikerforbundet har signert med Winorg og vil få levert Winorg Total  Fagforening som ny løsning for å håndtere medlemmer og bl.a. kurs & arrangement, medlemsportal og forsikring.

Akademikerforbundet ser også frem imot Winorg sin trekksentral og dermed en optimalisering av trekkhåndtering både på forbundet sin side og arbeidsgivernes side.

Winorg ser frem imot å innfri deres ønsker om økt lojalitet hos medlemmer, flere medlemmer og mer begeistring og engasjement blant ansatte og tillitsvalgte.

 

Om Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng.

Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – hos forbundet finner du et faglig fellesskap med barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, statsvitere, psykologer, økonomer og jurister, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren, så du trenger ikke bytte forbund fordi du bytter jobb.

Akademikerforbundet er ett av tolv medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og hadde pr. 1. januar 2019 4981 medlemmer

Er du akademiker og ikke medlem i dag så kan du lese mer her om hvorfor du bør bli medlem av Akademikerforbundet:

https://www.akademikerforbundet.no/meldemskap/medlemsfordeler/

Abonner på vårt nyhetsbrev