Aktuelt fra Winorg

Winorgs refleksjoner fra første halvår og blikk mot fremtiden

Det er en fantastisk måte å starte opp 2. halvår med å være på Arendalsuka. Winorg har vært representert der i flere år nå. Her finner vi mange av kundene våre som det er hyggelig å slå av en prat med. Vi møter også mange organisasjoner vi trenger å lære mer om.

På Arendalsuka møter vi organisasjonene på deres hjemmebane. Hvor de er ekspertene og får vist hva de brenner for og hva de er engasjert i. Her kan Winorg, som partner av organisasjonene, få lytte, lære, beundre og la oss inspirere. Og det har vi virkelig gjort i år!

Det har vært et spennende 1. halvår for Winorg og for meg som leder av Winorg. Det er en flott gjeng hos oss med folk som alle brenner for å lage og levere det aller beste organisasjonssystemet.

Menneskene

Jeg er stolt av folka våre. At vi har en ledergruppe med like mange damer og menn. Jeg opplever at det gir gode og konstruktive perspektiver når vi leder selskapet. Og at vi har tilnærmet lik kjønnsdeling også i resten av selskapet er viktig for oss. Jeg erfarer at det gjør oss bedre.

Denne våren har vi hatt litt endringer, noen av de som har jobba lenge i Winorg har slutta, og vi har fått inn nye folk. Vi har hatt og har fortsatt veldig mye å gjøre så det er godt at vi nå er fulltallige igjen.

Målet for høsten er å jobbe med hvordan vi kan levere enda raskere og også bli enda bedre til å bidra til at kundene våre når sine mål med hjelp av våre bidrag. Så det blir helt klart en spennende høst.

Leveransene og utviklingen

Jeg er utrolig stolt av produktet vårt, folka våre og kundene våre. Ved å lage en bransjeløsning, som Winorg gjør, så betyr det i praksis at timene som våre produktutviklere bruker blir gjenbrukt av flere.

Dette konseptet med gjenbruk av IT-timer er ikke bare kostnadseffektivt, men det er også en bærekraftig tilnærming i en tid hvor ressursutnyttelse er kritisk. Ved å standardisere og gjenbruke, reduserer vi karbonavtrykket vårt, og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi har standardisert Winorg mye de siste årene. Forenklet og effektivisert både produkt og prosesser slik at det blir enklere å bruke for kundene våre.

Noe av det vi prioriterer å bruke ressursene våre på nå og fremover er å ytterligere forbedre skyplattformen vår, blant annet å tilpasse den også til organisasjoner som ønsker å kjøre en mer modulisert modell hvor kjernefunksjonene i Winorg kobles tett mot andre løsninger i organisasjonen.

Vårt mål er å passe godt for organisasjoner i vårt markedssegment, uansett størrelse.

Produktene og løsningene

Det store produktinvesteringsprogrammet vårt i 2022 og første del av 2023 har gitt resultater. Det har aldri før gått så mange kommunikasjonstransaksjoner for kundene våre gjennom Winorg og spesielt Winorg Dialog, vårt nye bransjetilpassede markedsautomatiseringsverktøy.

Winorg Dialog har tilgjengeliggjort og forenklet mulighetene for å lage gode medlemsreiser, giverreiser og alle andre digitale løp hvor responsen i form av nye medlemmer, oppdaterte opplysninger eller innbetalinger automatisk leses tilbake til Winorg.

Vi opplever begeistring hos de kundene våre som er godt i gang. Det er inspirerende å se at antall dialoger og kommunikasjonstransaksjoner øker og at flere og flere tar i bruk dette kraftfulle og bransjetilpassede verktøyet.

Til høsten kommer vi til å jobbe enda mer sammen med kundene våre med å koble analyse og innsikt enda tettere til kommunikasjon og segmentering for å oppnå bedre resultater. Innenfor dette området finnes mange spennende muligheter som vi gleder oss til å dykke mer ned i.

Den datadrevne innsikten

Innsikt i egne data er helt essensielt for å lykkes som organisasjon i dag. Winorg sine analyseløsninger har vært og er fortsatt svært populære blant våre kunder siden de er både enkle å forstå og gir tydelig innsikt.

Vi merker en økende interesse for analyseløsningene våre og spesielt på området hvor vi kobler analysen inn i selve produktene våre. Her har det skjedd og vil skje mye fremover som vil gjøre organisasjonene i bedre stand til å ta gode beslutninger og agere på disse.

På Arendalsuka var AI en av de store temaene, i alle varianter. Winorg har begynt å ta i bruk AI i litt av utviklingen og analysene våre og vi ser helt klart store og spennende muligheter fremover. AI vil åpenbart påvirke produktutviklingen ved at man øke effektiviteten og kvaliteten på det som utvikles, samt hvordan vi jobber med design, brukeropplevelse, support og interne rutiner.

Vi er spente på hvordan AI kan påvirke produktet og leveransene våre. Dette er et område hvor mye skjer hver måned og vi følger med og tester og tar i bruk noen av verktøyene på utvalgte områder hos oss.

Hva som vil skje videre her de neste månedene og året er nesten umulig å spå, men det er åpenbart at AI vil påvirke oss i stor grad.

Samarbeidspartnerne

Det å utvikle og forvalte et så stort produkt som Winorg krever mye. Både av våre folk og de vi samarbeider med. Winorg har en strategi om å kunne tilby organisasjonene alle viktige funksjoner innenfor medlemsadministrasjon, fundraising, analyse, kommunikasjon og betaling og derfor er det viktig for oss å knytte til oss samarbeidspartnere hvor det bidrar til en verdiøkning av produktet og leveransene totalt sett.

Jeg vil spesielt fremheve et par av våre nyeste samarbeid som vi har jobbet aktivt sammen med siste halvår. Sammen med DNB tilbyr vi eFaktura 2.0, en betalingsløsning som har vært svært attraktiv hos kundene våre. Vi har også inngått samarbeid med Waytobill for å levere Autogiro-betaling i Sverige.

Kundene våre

Satsning på videreutvikling av produktet vårt er viktig for å kunne lykkes. Men det som er aller viktigst er kundene våre. Vi ønsker spesielt velkommen til blant annet Norsk Tollerforbund, Støtteforeningen for Kreftrammede og GeoForum som helt nye kunder.

Vi er også takknemlige for de av våre eksisterende kunder som har valgt å bli med oss videre med skyløsningen vår og til de kundene som har investert i analyseløsninger, kommunikasjonsløsninger og betalingsløsninger. Alt
dette er med på å bringe oss videre, sammen.

Vi gleder oss til alle møter og kontaktpunkter med kunder og partnere utover høsten

mvh

Anne Johanne Solhjell

Administrerende Direktør

Winorg AS

Abonner på vårt nyhetsbrev