Aktuelt fra Winorg

Giva Sverige rapport "givandet i siffror"

Prognosen for 2021 viste en økning i donasjoner fra publikum, stemmer det nå med fasit i hånd? Hvor kommer gavene fra, hvordan fordeles de til ulike typer organisasjoner og formål, og selvfølgelig har de ti beste organisasjonene byttet plass og hvilken organisasjon er årets rakett? 

I det totale bildet for 2021 så samlet Giva Sverige sine medlemmer inn drøyt 9,7 milliarder SEK i gaver
og bidrag fra publikum, bedrifter og organisasjoner. Det er en økning med 4,8 % eller i overkant av SEK 450 millioner sammenlignet med 2020.

Økningen i 2021 kan først og fremst forklares med den samlede verdien av gaver
fra offentligheten har økt med vel 9 % sammenlignet med 2020, og er nå 6,8 milliarder
kroner. Antall givere har økt med 3 %

Les hele rapporten som er vedlagt og se flere detaljer på de ulike områdene.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev