Nytt om våre produkter

Produktnyheter November 2022

I denne oppdateringen finner dere nyheter som ny søkemulighet mot ekstern kilder utenom Winorg, utvikling av Vippsnummerdialog og ulike justeringer og forbedringer i Winorg Total Fagforening, verktøy for kurs & arrangement og markedets eneste verktøy for markedsautomatisering- Winorg Dialog.

Nyheter i innmeldinger

Som standard løsning ønsker vi å automatisere så mange arbeidsprosesser som mulig hos organisasjonene. Noen organisasjoner har imidlertid behov for å manuelt godkjenne innmeldinger av ulike hensyn og vi har nå tilrettelagt for dette. Oversikten vil også vise innmeldinger som har feilet ved forsøk på automatisk oppdatering. Her får du oversikt over hvilke innmeldinger som må gjøres noe med og mulighet til å godkjenne.

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Express/Winorg Total.

Nyhet i søkemuligheter

Vi har utvidet med mulighet til å hente frem en person eller bedrift og gjøre et oppslag i eksterne søkemotorer.

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Express/Winorg Total.

Nyheter i Vippsnummerdialog 

Vi har gjort en del forbedringer på Vippsnummerdialog- Winorg sin løsning for løsning for automatisk arbeidsflyt rundt identifisering av betalere via vippsnummer.

Vi har tilrettelagt for å kunne legge inn navn på minnekort via Vippsnummerdialog slik at man får registrert ferdig minnegaver her.  

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Vippsnummerdialog. Ta kontakt med oss i Winorg om du ønsker å få aktivert denne løsningen.

Justeringer og andre endringer  

Winorg Express og Winorg Total

Vi fortsetter å utvikle våre ledende og standardiserte bransjeløsninger for pasient-, interresse- og humanitære organisasjoner, og alle justeringer og endringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total og Winorg Express.

 • Ved opprettelse og redigering av bedrifter viser vi/gir mulighet for redigering av foreningsknytning.
 • Ved opprettelse av bedrift foreslås forening fra overliggende bedrift. Dersom man legger inn et postnummer som er tilknyttet en forening vil forening endres til denne, men kan overstyres.
 • Knapper på boksene på person/bedrift/forening er lagt mer på linje for å utnytte plassen bedre.
 • Vi har utvidet rapporten for «Aktive verv i dag» med kolonne for status verv, slik at man ser status «Aktiv», «Fremtidig» og «Avsluttet»
 • Vi har utvidet med mulighet til å se og registrere nærings/bransje-koder på bedrift.
 • Når hovedmedlem meldes ut via rutine for maks purring så blir nå også husstanden meldt ut.
 • Nå kan man kreditere alle krav, uavhengig av om de er oppgjort eller ikke. Det er også endret slik at dersom et ikke er noe utestående så foreslås kravbeløpet for kreditering i stedet for utestående beløp.
 • Søkefeltet øverst er nå tilgjengelig hele tiden. 
 • Vi har forbedret visning av toppmenyen og organisasjonsstrukturen når man er på iPad og mobil. 
 • Utsendelseslogg på bedrift er nå sortert synkende på dato. 
 • Vi har forbedret visning av betaltstatus i dashboardrapporten for «medlemmer som ikke har betalt» hvor vi nå sjekker på medlemskap totalt sett og ikke det enkelte medlemskapet.

Winorg Total Fagforening

Vi fortsetter å utvikle vår ledende og standardiserte bransjeløsning for fagforeninger, og alle justeringer og endringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total Fagforening 

 • Nå kan man kreditere fra listen «Reskontro med annen betaler» på persondashboard. Her kan man også kreditere poster som gjelder trekk.
 • Vi viser nå felt for trekkliste på bedrift i Winorg Total fagforening
 • Eksamensår og måned er nå standard gjort tilgjengelig på medlemskap
 • Vi har nå tilrettelagt for automatisk kravkjøring på trekk.
 • Vi viser nå informasjon i reskontro til medlemmer på trekk som vises status på trekklisten i perioden.
 • Man kan nå navigere sømløst fra trekkoversikten til trekksentralen
 • Vi har standardisert slik at alle Winorg Total Fagforening får 5 oppfølgingsrutiner for trekkinstanser
  • Betalt, ikke levert
  • Levert, ikke betalt
  • Ikke betalt eller levert
  • For lite betalt
  • For mye betalt
 • Vi har justert på søk etter faktura i bilagsregsistrering slik at alle fakturaer for bedrifter, også de relatert til trekk blir med i søket.

Winorg Kurs og Arrangement (KAV)

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for håndtering av kurs og arrangement og alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV).

 • Deltakerliste i excel er utvidet med felter for annen betaler, deltakerstatus, prisspesifikasjon og pris.
 • I deltakerlista på et kurs viser vi nå et symbol for å angi at det ligger informasjon på påmeldingen så det er enklere å se hvilke deltakere som bør ses på spesielt.
 • Nå vises arbeidssted på navnelappene
 • Vi har forbedret arbeidsflyt for overnattingsreservasjoner. Nå ser man antall reservert og evt maks antall ved påmelding.
 • Vi har forbedret designet og komprimert visningen på førstesiden for arrangementslisten slik at man ser mer av listen når man er i bildet. 
 • Vi har fikset en feil som gjorde at man fikk både bekreftelse og melding om venteliste når deltakere ble satt på venteliste. Nå får man bare kommunikasjon om venteliste. 

Winorg Dialog

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for markedsautomatisering laget spesielt for nordiske organisasjoner, og alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Dialog.

 • Nå kan man telle hvor mange som har oppdatert landingssiden i en dialog
 • Vi har utvidet med flere filter
  • Gavefilter
  • Innmeldingsårsak på samtykke og reservasjon
  • Vise alle grupper og verv
  • Vise alle samtykker og reservasjoner
  • Medlemsstatus skal også kan vise alle aktive medlemmer uten fremtidig stoppdato.
  • Permisjon under ansettelse
  • Verver
 • Nå kan man laste ned målgruppen til excel før utsendelse
 • Vi har forbedret visning av statistikk når dialogen inneholder flere steg
 • Man kan nå filtrere på ansvarlig, tag, mål og velge hvilke kolonner som skal vises i lista
 • Man kan designe sitt eget filformat basert på flettefelter fra Winorg

Generelt

 • Vi har laget automatikk for automatisk generering av premieønsker ved registrering av et vervet medlem eller abonnent.
 • Dublettsjekk er forbedret ved å fjerne et par feilsituasjoner, både i hvilken rekkefølge vi kjører sjekken og også at mobilnummer med og uten +47 matches som likt. Disse justeringene skal føre til bedre treff på hvem som er dubletter og ikke. 

Winorg API

 • Vi har rettet en bug i GetCourseRegistrations_v5 slik at status P ikke tar med de som er ferdige.
 • GetActorsEmployments_v10  har nå følgende nye felter:
  • GAVETYPE (forening): woEmploymentGet_v8.GiftType
  • AVDELING: woEmploymentGet_v8.Department
  • KFKODE: woEmploymentGet_v8.Classification
  • ANSATTNR woEmploymentGet_v8.EmployeeNumber
  • ARBGF_KODE woEmploymentGet_v8.EmployerRelationshipCode
Abonner på vårt nyhetsbrev