Nytt om våre produkter

Produktnyheter Mars 2024

I mars 2024 introduserer Winorg en rekke nye funksjoner og forbedringer for å ytterligere støtte våre kunders behov. Dette inkluderer utvidede muligheter for manuell godkjenning av registreringer, samt nyttige oppdateringer i Winorg Express og Winorg Total.

Vi har også lagt til nye rapporter for dypere innsikter i medlemskap, ansettelser og mer.

Flere muligheter for manuell godkjenning av innkommende registreringer

Winorg er kjent for høy grad av automatikk. Men vi har også tilrettelagt for manuell håndtering ved behov. Nå har vi på plass manuell håndtering også for interesser og kompetanse.

Flere muligheter for manuell godkjenning av innkommende registreringer

Løsningen er tilgjengelig for alle som har Winorg Express og Winorg Total.

Les mer om Registreringer til godkjenning - interesser og Registreringer til godkjenning - kompetanse

Andre endringer og justeringer

Winorg Express og Winorg Total

Vi fortsetter å utvikle våre ledende og standardiserte bransjeløsninger for medlems-, giver- og samfunnsorienterte organisasjoner., og alle justeringer og endringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total og Winorg Express.

  • Ved søk etter bedrift kan man nå konfigurere inn at man får se også sentralt arbeidssted og telefon i lista, se mer informasjon om søk.
  • Vi har laget 3 nye rapporter innenfor medlemskap, «Aldersfordeling», «Kjønnsfordeling» og «Kommunefordeling». På de 2 siste kan du drille ned og se hvilke personer det gjelder. Se dok om medlemsrapporter.
  • Vi har laget 2 rapporter på foreningsnivå som viser ansettelser, både alle aktive ansettelser og nye ansettelser i år. Se dok om ansettelsesrapporter.
  • Vi har laget en rapport som viser oppmøteregistrering. Se dok om rapport for oppmøteregistering
  • På slutten av kolonnen "Gjelder" i boks "Reskontro", som vises på personer, bedrifter og foreninger, så er teksten "[X poster]" lagt til. X = antallet reskontroposter som raden gjelder. Dersom raden kun gjelder 1 reskontropost, så vises ikke denne teksten. Som før så kan man klikke på raden for å se alle postene.
  • For roller som gjelder Vipps Faste Betalinger så vises det nå en advarsel om hva som skjer dersom betalingstype endres eller rollen avsluttes.
  • Ved stopp av medlemskap og abonnement i Express/Total så gjøres det fra før automatisk kreditering av tilhørende fakturaer. Denne logikken er nå justert slik at i tilfeller der faktura som krediteres gjelder flere aktører, så krediteres kun den delen av fakturaen som gjelder det spesifikke medlemskapet eller abonnementet som stoppes. Tidligere ble hele fakturaen kreditert. Ett unntak fra dette er dersom et hovedmedlem meldes ut; da krediteres hele fakturaen fordi også tilknyttede husstandsmedlemmer blir automatisk meldt ut.

Andre

  • SaveCourseAssociationDirect_v1- WS-metode for å lagre Kurs_forening direkte, uten web-godkjenning
  • Det er laget en ny standard endringsregel med navn "Fast giver betalingstype og innmeldingsårsak". Angi betalingstype og innmeldingsårsak separert med skråstrek i sjekkverdi/testverdi på endringsaktiviteten. F.eks.: "G/TM" (uten anførselstegn). Da vil aktivitet opprettes dersom fast giver-avtalen har betalingstype G og innmeldingsårsak TM.
Abonner på vårt nyhetsbrev