Nytt om våre produkter

Produktnyheter Juni 2024

Winorg introduserer nye funksjoner og forbedringer som øker brukervennligheten og effektiviteten. Nå kan brukere på øverste nivå holde notater skjult fra fylkes- og lokallag på dashbordene. Filtrerings- og eksportmuligheter i Winorg Express og Total er forbedret med nye filtre og utvidet eksport av bedriftsdata.

I Winorg Kurs & Arrangement (KAV) er det nå tilgjengelig nye eksportvalg for kursdeltakere og automatiske datoinnstillinger ved redigering av kommunikasjon

Notat som man bare ser sentralt

Det er laget en ny boks på persondashbord, bedriftsdashbord og foreningsoversikt. Denne heter "Notater sentralt" og fungerer likt som boks "Notater", men den vises kun for brukere med tilgang til øverste foreningsnivå. Dette gir mulighet for at man kan notere informasjon om medlemmer, givere, frivillige og kursdeltakere uten at de som jobber i fylkes- og lokallag ser informasjonen.

Det er tilsvarende laget mulighet for å filtrere på tags tilknyttet disse notatene, tilsvarende de vanlige notatene. Nytt filter heter "Notat sentralt tags" og er tilgjengelig i gruppen Generelt på alle de samme stedene som filter "Notat tags".

Notater sentralt

Løsningen er tilgjengelig for alle som har Winorg Express, Winorg Total og Verktøy for tillitsvalgte (TVV).

Andre endringer & justeringer 

Winorg Express og Total
 • Filter "Grad/fordypning" i gruppen Kompetanse er nå endret slik at den også viser de som er stoppet, men de ligger til sist og viser dato for når de ble stoppet.
 • Filter Utdanningsstedi gruppen Kompetanse er nå endret slik at de som er stoppet vises til sist og viser dato for når de ble stoppet.
 • Nye filtre Eksamensår og Eksamensmåned er laget i gruppen Kompetanse. For eksamensår kan man angi "fra og med" og "til og med" årstall. For eksamensmåned kan man velge en eller flere måneder.
 • Fra menypunkt Bedrifter kan man nå eksportere utvidet liste fra Eksporter -> Åpne utvidet liste i Excel. Den bruker samme spørring som den vanlige listen, men med mange flere kolonner.
  • Kolonnene er tilsvarende det som vises av informasjon om en bedrift når man er inne på en spesifikk bedrift, men kun hovedadresse vises, ingen andre adressetyper.
  • Kolonner vises kun dersom de er synlige for kunden, dvs. basert på bl.a. synlighet og modul.
  • AktørID, Navn, adresse-felter og antall medlemmer vises uansett, og noen felter har sjekk på modul Trekk i tillegg.
 • Rapport "Medlemskap og ansettelser" er nå tilgjengelig fra "Rapporter" med lenke både i gruppen Medlemskap og i gruppen Ansettelser. Rapporten har denne beskrivelsen "Aktive medlemskap og ansettelser til Excel. Dato for når de skal være aktive må angis.".
 • Mange rapporter har fått inn fødselsdato som kolonne. Det er bare de som har tilgang til øverste nivå som får tilgang til dette.
Winorg Kurs & Arrangement (KAV)
 • Nå vises nytt valg "Kursdeltakere" fra Personer -> Eksporter. Denne tar hensyn til valgte personer i listen. Det som eksporteres er den samme informasjonen som vises i rapporten "Alle deltakere" i gruppen "Kurs og Arrangement" på Rapporter-siden for øverste foreningsnivå.
 • Dette gjelder redigering av kommunikasjon i KAV, enten fra Kommunikasjon -> Avdeling -> Rediger eller fra et arrangement -> Kommunikasjon -> Rediger. Dersom oppsett ikke er aktivert fra før så fylles "Aktiv fra og med dato" automatisk ut med dagens dato, både for e-post og SMS. Dette gjelder ikke ved bruk av knappene "Nytt oppsett for e-post" og "Nytt oppsett for SMS" fordi da må brukeren uansett velge riktig datointervall som må stemme overens med andre oppsett.
Abonner på vårt nyhetsbrev