Nytt om våre produkter

Produktnyheter Januar 2024

Winorgs produktnyheter for januar 2024 fokuserer på forbedringer og nye funksjoner. Dette inkluderer et oppgradert skybasert system for stipendforvaltning, og en ny seksjon for bedriftsstruktur på dashbordet.

Det er også oppdateringer i Winorg Express/Winorg Total, som bedre visning av reskontro og nye filtre for medlemskap.

Stipendhåndtering

Nå er stipendhåndteringen vår løftet til skyen hvor vi har vesentlig forenklet arbeidsflyten.

Her får man oversikt over alle innkommende stipender og kan flytte de videre runde for runde frem til de er innstilt og innvilget, enten en og en eller flere på en gang. Vi tar hensyn til om det skal sendes inn dokumentasjon før endelig utbetaling, og remitteringen går selvsagt automatisk. Det er innebygget kommunikasjon i løsningen slik at det går enkelt å både godkjenne og avslå stipendsøknadene.

Stipendhåndtering

Ta kontakt med Winorg om dette er noe av interesse for din organisasjonen.

Bedriftsstruktur

Vi har nå laget en ny seksjon "Bedriftsstruktur" som vises på bedriftsdashbord under tallbokser og handlinger. Der vises strukturen som tilhører bedriften man står på (overliggende og underliggende) og den kan endres med "Rediger".

På denne måten er det enkelt å få oversikt over strukturen i en bedrift, samt å gjøre endringer i hvordan strukturen skal være.

Bedriftsstruktur

Andre endringer og justeringer

Winorg Express og Winorg Total

Vi fortsetter å utvikle våre ledende og standardiserte bransjeløsninger for medlems-, giver- og samfunnsorienterte organisasjoner., og alle justeringer og endringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total og Winorg Express

 • Nå kan man lese inn trekkfiler via filinnlesning i Trekk- Disse filene går direkte inn i Winorg og ikke via Trekksentralen.
 • Alle handlinger som før kun var mulig å gjøre fra «gruppert» visning av reskontro er nå også mulig å gjøre når man klikker seg inn på en rad i reskontro-menyen.
 • I reskontro har vi fjernet de fleste handlinger på data som er mer enn 2 år gamle. Det er også endret slik at handling «Endre periode» kun fungerer for rader som gjelder en rad i reskontro.
 • Vi har laget filter for å søke på «antall aktive medlemskap pr aktør pr dags dato». Man kan sette antall Fra-Til. Antallet viser aktive medlemskap pr aktør som er gyldig pr dags dato. Filteret er tilgjengeliggjort på personer, bedrifter, målgruppe KAV og i Dialog.
 • Vi har utvidet filter i gruppen Ansettelse som heter «Foreningstilhørighet» og har valgene «Har tilhørighet» og «Har ikke tilhørighet». Det sjekkes på aktørnivå at det finnes en foreningsknytning på et aktivt hovedansettelsesforhold.
 • Logg av endringer på aktør. Vi har utvidet med boks «Endringslogg» som vises på persondashboard, bedriftsdashboard og foreningsoversikt som viser alle endringer som er logget. Vi har også lagt til en standardrapport som viser endringer samlet. Hva man ønsker å logge styre av hver kunde i begrep «ENDRINGSLOGG».
 • Vi har nå laget en ny rapport/liste som viser alle «Interesser» og som ligger i en egen gruppe under rapporter. Listen er tilknyttet foreningsstrukturen slik at man kan gå på lavere organisasjonsnivå og se hvem som har interesser (og tilknytninger) tilknyttet disse.
 • Felter eFaktura, eFakturaID og "eFaktura sist endret" vises nå ved visning av personinformasjon på persondashbord dersom man har eFaktura.
 • Vi har fikset en bug ved registrering av innbetaling på medlemskap relatert til å velge faktura.
 • Nå kan du filtrere på «Arbeidsgiverområde på avtale» på personer i gruppe for ansettelser. Filteret finnes både i personer, i Winorg Dialog og i målgruppe i KAV. Dette er tilsvarende filter som allerede finnes ved filtrering av bedrifter. Filteret sjekkes mot arbeidsgiverområde tilknyttet tariffavtale på ansettelse.
 • Vi har laget filter for «Status bistilling» i gruppe ansettelse. Filteret har valgene "Kun aktive bistillinger" og "Ikke aktive bistillinger". Alle andre filtre innenfor gruppen Ansettelse (bortsett fra filtrene Hovedansettelse og Bistilling) sjekkes i kombinasjon med dette nye filteret. F.eks., dersom man velger "Kun aktive bistillinger" og samtidig velger en eller flere valg i Arbeidsstedstype, så finner logikken kun personer som har aktive bistillinger med valgte arbeidsstedstyper.
 • I Innstillinger: E-post - avsendere er det laget en ny egenskap "Krever tilgang til forening". I denne kan man søke opp en forening som det kreves tilgang til for at avsenderen skal kunne brukes. Alle steder i WDA (inkludert KAV) der man kan sende e-post med innebygget funksjonalitet får du altså en bedre mulighet til å begrense hvem som kan være avsendere ut fra hva man har tilgang til.
 • Fra Personer har vi utvidet med en ny excel-eksport som viser «Medlemskap og ansettelser». Her viser vi kun aktive medlemskap og ansettelser dersom du fyller inn parameter «Aktive pr dato».
 • Vi har laget et nytt filter i Bedrifter for «Bedrifter som har medlemmer med aktive medlemstyper» i gruppen bedrift og i Dialog.
 • Vi har tilgjengeliggjort at man nå kan knytte opp til 30 url’er til Winorg Dialog. Oppsett av dette må gjøres i klient i begrep «DIALOG_URL».

Winorg Kurs og Arrangement (KAV)

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for håndtering av kurs og arrangement og alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV).

 • Nå kan man lage kommunikasjonsmaler for hvert kurs. Det betyr at man for hvert kurs kan sette opp hvilken kommunikasjon som skal gå triggerbasert og hvilken som skal være manuell basert på maler. Les mer om manuelle kommunikasjonsmaler.
 • Vi har nå mulighet for å lage tidsstyrt triggerbasert kommunikasjon slik at kommunikasjonen kan endre seg basert på datoer. Les mer om triggerbasert kommunikasjon.
 • Vi har utvidet med en ny kommunikasjonsmal for automatisk kommunikasjon som gir mulighet til å sende påminnelser x antall dager etter påmelding. Man kan angi antall dager etter påmelding for hvert kurs.
 • Vi har utvidet med en ny kommunikasjonsmal for «Ikke møtt» på kurs. Her kan man sende automatisk kommunikasjon til alle som har status «Ikke møtt».

 

Abonner på vårt nyhetsbrev