Nytt om våre produkter

Produktnyheter August 2022

Nyheter i Winorg Dialog

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for markedsautomatisering laget spesielt for nordiske organisasjoner, og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Dialog.

Vi har gjort flere større forbedringer i Winorg Dialog. Høydepunktene er at vi har tilrettelagt for mer statistikk og bedre oversikt over alle dialogene.

2022-08 Winorg - Winorg Dialog statistikk

Du kan også nå angi flere steg i dialogene slik at du kan sette opp en hel medlems- og giverreise.

2022-08 Winorg - Winorg Dialog Make

Vi benytter Make som vår integrerte nyhetsbrevs-løsning i Winorg Dialog. Og i Make kan man nå lagre rader slik at det er enklere med gjenbruk...

2022-08 Winorg - Winorg Dialog Make Maler

…man kan lagre maler som også er for å forenkle gjenbruk…

2022-08 Winorg - Winorg Dialog Make Maler2

…og man kan lage dynamisk innhold med data direkte hentet fra Winorg slik at man kan lage KUN ett nyhetsbrev med ulik innhold til ulike grupper og segmenter.

2022-08 Winorg - Winorg Dialog Make Maler - Lagre rad

Nyheter i Winorg Total Fagforening

Vi fortsetter å utvikle vår ledende og standardiserte bransjeløsning for fagforeninger, og alle oppdateringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total Fagforening.

Vi har nå tilrettelagt for at alle trekkinstanser skal vises i Trekksentralen. Du kan også stå i Winorg Total Fagforening på en trekkinstans og navigere direkte fra Winorg og over til Trekksentralen. På denne måten er det enkelt for de som jobber med trekk å navigere over til Trekksentralen og lese inn lister og angi avvik på samme måte som en trekkinstans kan gjøre det.

2022-08 Winorg - Winorg Total Fagforening

I Trekksentralen lanserer vi også nå fleksibelt filformat. Det betyr i praksis at man kan lese inn filer som er formatert på en del flere måter enn tidligere. Dersom filformatet ikke har vært lest inn før må du gå gjennom en veiviser for å angi hvordan fila er, og så neste gang vil fila godtas direkte. Vi håper med dette å få enda flere brukere i vår populære Trekksentral.

2022-08 Winorg - Winorg Total Fagforening - filer

På vår youtube-kanal kan du se hvordan det fungerer her FleksibeltFilformat

Nyheter i Vippsnummerdialog

Vi har gjort en del forbedringer på Vippsnummerdialog- Winorg sin løsning for løsning for automatisk arbeidsflyt rundt identifisering av betalere via vippsnummer.

Vippsnummerdialog er fullt ut integrert med massehåndtering av innbetalinger, kommunikasjonsløsninger og selvbetjente løsninger for registrering av fødselsnummer for skattefradrag, samtykkeregistrering og innhenting av opplysninger knyttet til minnegaver.

Kriteriene for å bli automatisk identifisert som vippsgiver er streng, og det hender at Winorg ikke kan identifisere giverne selv om du som jobber i organisasjonen faktisk vet hvem som har gitt gavene. Vi har derfor tilrettelagt for at du selv nå kan identifisere de uidentifiserbare giverne.

Vi har også lagt opp til at du kan få egen aktørid på alle giverne i Vippsnummerdialog og vi viser mer informasjon om vippsgavene.

2022-08 Winorg - Vippsnummerdialog - Identifisere

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Vippsnummerdialog. Ta kontakt med oss i Winorg om du ønsker å få aktivert denne løsningen.

Nyheter i Winorg Express og Total

Vi fortsetter å utvikle vår ledende og standardiserte bransjeløsning for pasient-, interresse- og humanitære organisasjoner, og alle oppdateringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total og Winorg Express.

Vi har nå fått på plass en rapport som visualiserer bedriftsstrukturen. Det samme gjelder om listen eksporteres til excel.

Nyheter i Winorg Kurs- og arrangement (KAV)

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for håndtering av kurs og arrangement og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV).

Når du skal sende informasjon om et kurs til målgruppa for kurset så har vi nå forenklet arbeidsprosessen ved å både bedre arbeidsflyten samt gjøre det mulig å se hvem du kommer til å sende til.

Vi har tilrettelagt for å kunne angi på hver enkelt deltaker om vedkommende har fullført kurset eller ikke. Spesielt nyttig når man arrangerer e-læringskurs.

Nå kan du kategorisere kursene dine, enten med en eller flere kategorier. Kategoriene er også tilgjengelige i Winorg sitt API (Grensesnitt for integrasjoner med andre systemer og løsninger)

2022-08 Winorg - KAV - Kategorier

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker kurs- og arrangementsverktøyet vårt i skyen (KAV).

Justeringer og andre endringer

Winorg Total Fagforening

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total Fagforening.

 • Vi har utvidet med mulighet for å kunne si at en bedrift som ligger i et hierarki ikke er trekkinstans og dermed ikke blir med i kravkjøring for trekk for bedriftsstrukturen.
 • Vi har rettet en feil som førte til at medlemmer som har to ansettelser ble liggende to ganger i medlemsrapportene. Nå ligger de bare en gang.

Winorg Express/Winorg Total

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total og Express

 • Nå vises «Innstillinger»-menypunktet også når du er i mobilvisning
 • Nå viser vi alle aktiviteter som ikke er utsendelser i aktivitetsboksen på person, bedrift og foreningsdashboardet.
 • Vi har gjort en del visuelle forbedringer i løsningen. Både overskrifter, fonter, rammer, kommunikasjonsvalg og nedtrekkslister har blitt freshet opp.
 • Vi har tilrettelagt for at man kan avbryte SWISH-betalinger (for svenske kunder)
 • Vi har fikset felt for «Gyldig til» slik at det nå viser hvor lenge man har betalt til.
 • Nå får du oversikt over hvem en person/bedrift/forening er annen betaler for på dashboardet.

Winorg Kurs og Arrangement (KAV)

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV

 • Vi viser nå alle kurs og arrangement i arrangementslista. Tidligere har vi begrenset til de siste 2 årene for andre enn Express-kundene. Nå vises alt for alle.
 • Vi har forbedret brukeropplevelsen ved godkjenning av kursdeltakere
 • I økonomioversikt på et kurs kan du nå navigere inn direkte inn på aktøren
 • Vi har forbedret visning av kommunikasjonsvalgene på kursavdeling.
 • Nå kan du legge inn en fritekst generelt på overnatting. Denne er med i webservice slik at man kan ta hensyn til den i påmeldingsskjemaer.

Ta kontakt med din rådgiver om du/ dere ønsker bistand i forbindelse med å ta i bruk oppdateringer eller andre nyheter i deres løsninger

Abonner på vårt nyhetsbrev