Nytt om våre produkter

Oktober oppdatering 2020

Etter å ha jobbet lenge med vårt verktøy for markedsautomatisering- Winorg Dialog  er det med stor entusiasme vi nå implementerer og tester verktøyet  hos første kunde.

Winorg Dialog

Første pilotkunde bruker Winorg Dialog for å kontakte studentmedlemmer etter registrert eksamensperiode for å høre om de fortsatt studerer eller har fått jobb og ønsker oppgradering av medlemskapet sitt. Respons fra studenten oppdateres via landingssider ferdig integrert med Winorg hvor nye opplysninger lagres direkte inn i Winorg på studenten uten noen manuelle steg.

Fremover setter vi i drift løp etter løp hos kundene våre for å sikre at løsningen leverer på de behovene organisasjonene har for kampanjer, medlems- og giverreiser og at alt vi lager tas i bruk. Vi gjennomfører fortløpende brukertester slik at vi kan lære og justere underveis.

Ta kontakt med oss i Winorg dersom du ønsker en demonstrasjon av Winorg Dialog eller ønsker å høre mer om hvordan dette nye, enkle og kraftfulle markedsautomatiseringsverktøyet kan øke responsen og forbedre arbeidsprosessene i din organisasjon.

Utvidelse av søk og filtrering

Vi utvider med mange søkefilter for å sikre at det er enkelt å søke frem informasjon i Winorg. Vi har blant annet laget en egen gruppe for søk innenfor området «kommunikasjon» hvor du enkelt kan finne de som har mottatt ulike kommunikasjoner og er med i ulike dialoger innenfor angitte tidsrom.

Her er en oversikt over andre filter vi har utvidet med:

 • Vervstatus: Søk etter aktive/ikke aktive verv
 • Medlem: Søk basert på når man tok eksamen
 • Ansettelse: Søk etter tariffavtale og sektor
 • Demografi: Søk etter kommune
 • Gaver: Søk etter antall gaveinnbetalinger og beløpsstørrelse
 • Gaver: Søk etter tid siden siste gave
 • Gaver: Søk etter totalbeløp

Alle disse filtrene er tilgjengelige i Winorg Express og Winorg Total. De kundene som også bruker filter i tillitsvalgtverktøyet kan bestille visning av disse filtrene .

Tag på person, bedrift og forening

Nå har vi på plass løsning for å tagge både bedrifter, personer og foreninger og med mulighet for å søke de frem i lister. Løsningen kan benyttes for segmentering og oppfølging hvor medlemmer og givere kan merkes med tag’s som man så kan filtrere på for bruk til oversikt eller kommunikasjon.

Det er enkelt å lage filter hvor du tar hensyn til hvilken tag en person/bedrift/forening er merket med og filteret kan brukes i kombinasjon med andre kriterier.

På persondashboardet og på bedrift og forening får du en enkel oversikt over hvilke tag’s vedkommende er merket med, det er også her du kan legge til nye eller fjerne tag’s.

I Winorg Dialog, vår nye markedsautomatiseringsverktøy, kan du sette opp automatisert tagging på de som er med i en dialog avhengig av respons/manglende respons.

Vi håper at denne nye, enkle og brukervennlige måten å kategorisere på vil bidra til mer målrettede utsendelser og høyere respons. Ta kontakt med oss om du ønsker rådgivning for hvordan tag’s kan benyttes i din organisasjon.

Standard visning for fagforeninger i Winorg Total

Vi har nå standardisert informasjon som vises på bedrift og person når man er fagforening og bruker Winorg Total.

Vi har standardisert en egen visning av ansettelsesinformasjon for fagforeninger som inneholder informasjon spesielt relevant for disse.

Vi har standardisert visning av bedriftsinformasjon for fagforeninger.

Forsikring er tilgjengelig med relevant informasjon for fagforeninger

Det samme gjelder kompetanse

 

Tilpasset listevisning

Det går nå an å sette opp på kundenivå hvor mange rader man ønsker skal vises som standard i alle lister

 

Automatisert adresseajourhold - DataFactory

 

Vi tilbyr nå automatisert adresseajourhold via DataFactory.

Andre mindre endringer/justeringer i Winorg Express og Total

 • Felt for hovedmedlem vises bare dersom organisasjonen har husstandsmedlemskap
 • Felt for forening og fast lokalforening på medlemskap, filter for forening og forening på bedrift vises nå bare dersom organisasjonen er distribuert.
 • Vi har forbedret validering av tidspunkt i oppmøteregistrering
 • Man kan nå registrere samtykker og reservasjoner også på bedrifter

Andre mindre endringer/justeringer i Winorg Kurs og arrangement (KAV)

 • Arrangementslisten er utvidet med kursnummer
 • Man kan nå sette kursavdelinger som nedlagt
 • Vi tilbyr oppsett for å hindre at kursdeltakere opprettes som nye personer i Winorg dersom de finnes med tilsvarende mobilnummer/e-postadresse fra før av.
 • Vi har utvidet med mulighet for å flette inn avmeldingsfrist for kurset i kurskommunikasjonen
Abonner på vårt nyhetsbrev